เม้นส่งต่อให้เพื่อนคลิกเลยจ้า

sarunporn021

ความหมายนวัตกรรม

นวัตกรรม เป็นแนวคิด การปฏิบัติหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำนวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิมทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย มอร์ตัน ( J.A. Morton )กล่าวว่า นวัตกรรม หมายถึง การทำให้ใหม่ขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งหมายถึงการปรับปรุงของเก่า และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตลอดจนหน่วยงาน หรือ องค์การนั้น ๆ นวัตกรรมไม่ใช่การขจัดหรือล้มล้างสิ่งเก่าให้หมดไป แต่เป็นการปรับปรุงเสริมแต่ง และพัฒนาเพื่อความอยู่รอดของระบบ ทอมัส ฮิวซ์ ( Thomas Hughes ) กล่าวว่า นวัตกรรม หมายถึง การนำเอาวิธีการใหม่ ๆ มาปฏิบัติ หลังจากได้ผ่านการทดลอง หรือได้รับการพัฒนาเป็นขั้น ๆ แล้ว โดยเริ่มมาตั้งแต่การประดิษฐ์คิดค้น การพัฒนา ซึ่งอาจจะเป็นไปในรูปของโครงการทดลองปฏิบัติก่อน แล้วจึงนำไปปฏิบัติจริง ซึ่งมีความแตกต่างไปจากการปฏิบัติเดิมที่เคยปฏิบัติมา ไมลส์ แมทธิว ( Miles Matthew ) กล่าวว่า นวัตกรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงแนวความคิดอย่างถี่ถ้วน เป็นการเปลี่ยนแปลงให้ใหม่ขึ้น เพื่อทำให้ระบบบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2521 : 14) กล่าวว่า นวัตกรรม หมายถึง วิธีการปฏิบัติใหม่ ๆ ที่แปลกไปจากเดิม โดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ ขึ้นมาหรือมีการปรับปรุงของเก่าให้เหมาะสมและสิ่งเหล่านี้ได้รับการทดลอง พัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือได้แล้วว่าได้ผลดีในทางปฏิบัติ ทำให้ระบบก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น
Today, there have been 4 visitors (8 hits) on this page!
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free